Recent Changes

Sunday, December 24

 1. page Colexio Compañía de María edited {Galiza.png} {España.png} {Unión_Jack.png} ... Galiciencia 2012 e anos sucesivos. Ao men…
  {Galiza.png} {España.png} {Unión_Jack.png}
  ...
  Galiciencia 2012 e anos sucesivos.
  Ao menos en 2017 organiza a semana da ciencia en galego, con charlas de diversos científicos e divulgadores, como David Ballesteros .

  Web
  http://www.ciamariavigo.org/index.php/en/
  (view changes)
  5:08 am

Saturday, December 9

 1. page As feiras de ciencia, un xeito de ensinar e aprender ciencia edited ... Avda. Luarca s/n, 27700 Ribadeo (ES) agremon2001+@+yahoo+.+es agremon2001@yahoo.es I. C…
  ...
  Avda. Luarca s/n,
  27700 Ribadeo (ES)
  agremon2001+@+yahoo+.+esagremon2001@yahoo.es
  I. ConcetosConceptos xerais
  As feiras de ciencia son eventos nos que se expoñen traballos escolares de temática moi diversa nun ámbito científico. A súa realización está baseada nos estudantes: están feitas principalmente por estudantes para ser visitadas tamén de xeito principal por estudantes, aínda que interveñan organizadores (profesorado ou institucións educativas ou de difusión científica) e poda acudir tamén toda clase de público externo. A súa concepción difire moito duns a outros lugares, non dependendo o evento só da xeografía, senón máis ben da institución convocante e objectivos asignados.
  ...
  uns ou otrosoutros criterios. Así,
  1.centros educativos a nivel primaria ou medias (vg, IES Porta da Auga, centro público de ensino medio en Ribadeo, organizador dende vai once anos da 'Feira da Ciencia e Tecnoloxía') ou un departamento universitario (aínda que de xeito pouco frecuente, como no caso da Universidade Matías Delgado en El Salvador)
  2.unha institución ou asociación zonal ou rexional (como podería ser a Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias como convocante anual do 'Día de la Ciencia en la Calle')
  ...
  4.unha institución ou asociación internacional (Cirasti como organización gestora/promotora, proxecto HSci como agrupación de entidades que se apoian na súa realización),
  Dependendo do tipo de organización convocante, varían o público ó que vai dirixido e a concepción xeral. Algo parello pasa se consideramos unha división en eventos temáticos ou xeralistas, (neste caso incluíndo sempre a posibilidade dun apartado adicado á física ou a calqueira outra ciencia en particular) ou se o énfase está posto na investigación e comunicación de traballos ou na difusión de coñecementos, etc.
  ...
  sobre o concetoconcepto poden dar
  I.1.Un pouco de historia:
  ...
  seus alumnos espuxeranexpuxeran traballos ós
  ...
  o que contribuiucontribuíu a aumentar
  Os niveis dos alumnos que participan son variados, dependendo da organización das feiras. Do mesmo xeito, aínda que as feiras locais son máis pequenas e de menor entidade, pode que sexan as máis válidas no eido educativo
  por estar máis achegadas ó público e ós propios alumnos en xeral.
  A tendenza a grandes feiras por intereses diversos (propaganda, máis doado de obter subvención, etc) está inclinando cara a este tipo de eventos o foco organizativo, antes de que na nosa zona as pequenas teñan unha auténtica difusión.
  ...
  investigación ou construcciónconstrución de aparellos
  En fin, destacar a nidia distinción entre a propia organización da feira e os proxectos (o que se tende a confundir tantas voltas!) comezando nos obxectivos e finalizando na avaliación de cada unha das dúas facetas, pasando de xeito natural polas propias persoas encargadas da execución de cada un dos pasos que se dan.
  Neste senso poderiamos falar da división e relación continente / contido como representación da propia feira por unha beira e os proxectos que contén pola outra.
  II. Incidencia didáctica
  ...
  a feira eligida,elixida, pódese ver
  ...
  diferentes.
  Por otraoutra banda hai
  ...
  diaria en prácticamentepracticamente calquera forma
  ...
  que se faiga,faga, de igual
  ...
  que modelo elexidoelixido tamén permite
  ...
  traverso da esperiencia,experiencia, interpretada á
  ...
  aprendizaxe da esperimentación.experimentación.
  A realización de feiras de ciencia incide no método de proxectos, pero a autonomía desexable dos alumnos e os seus proxectos en relación ó profesor fai delas e dos proxectos resultantes auténticos ‘metaproxectos’.
  Representan unha ferramenta didáctica (e segundo o sentido da propia feira, incidindo máis na formación en investigación que na formación en teoría científica) pero tamén un sistema de divulgación científica en dúas vertentes: especializada e xeral (pois os niveis dos proxectos poden ir da 'maxia' científica dos máis pequenos á lei obtida ou a demostración nos maiores)
  ...
  III. Visión do alumnado
  A visión do alumnado vai variando en cada persoa en xeral ó longo dun proceso que conclúe tras a feira e comeza moito antes dela: a animación á participación, a elección de traballo, o desenvolvemento del, a preparación da presentación, a propia exposición e a reflexión posterior non son só pasos na estructuración dun evento deste tipo; son tamén fases anímicas que corresponden nos estudantes con visións diferentes do proceso e da súa propia implicación.
  Ó final, fáisefaise patente de
  ...
  de natureza espositiva,expositiva, como guiar
  ...
  repetir a esperienciaexperiencia e aproveitarse
  ...
  como en cualqueracalquera situación social,
  ...
  alumnos para evaluaciónavaliación do proceso
  ...
  un xeito mayoritariomaioritario de avaliación, podendo decirsedicirse que en
  ...
  capaces de discernerdiscernir só parte
  {3ed_feira.jpg}
  IV. Visión do profesorado
  ...
  do profesor. EstoIsto maniféstase en
  ...
  xestor e evaluadoravaliador dunha feira,
  ...
  terá que extenderseestenderse tamén ó
  Nas diversas fontes consultadas, faise notar unha cantidade considerable de experiencias a reproducir, e aínda a existencia de pequenos manuais de realización, pero nótase unha carencia do estudo do proceso en si e da súa teoría, aparentemente sen unha relación coa teoría didáctica e aprendendo de xeito semi científico: proba-erro.
  Correspondendo co anterior, non hai unha auténtica forma de avaliación que amose os avances dos alumnos particulares como resultado da bondade dos propios eventos.
  {4ed_feira.jpg}
  V. Perspectivas e conclusións
  ...
  que se esteñanestean a desvirtuar
  Nembargantes, son necesarios un estudo en profundidade destas accións e/ou unha metodoloxía avaliativa para acabar de incluír as feiras de ciencia no uso didáctico común cun aproveitamento adecuado e unha posta en práctica que permita o seu máximo rendemento educativo. Relacionado co anterior, é tamén necesaria unha avaliación non só dos traballos presentados ás feiras, senón tamén do proceso e dos rendementos do proceso, e como paso previo é necesario facer un deseño, con precisión nos objectivos e un axuste metodolóxico á didáctica.
  Dentro das feiras, os proxectos vense en xeral como algo individual, con poucos proxectos realmente colaborativos, co que pérdese a oportunidade de aprender a realizar o traballo en equipo, necesario na actualidade.
  ...
  patrocinadas por intel,Intel, por exemplo,
  ...
  objectivos impostos extra-académicamente.extra-academicamente.
  Pódese dicir
  ...
  de xeito adecuadoadecuado.
  {5ed_feira.jpg}
  Agradecementos
  ...
  Eco, Umberto, 'El museo en el tercer milenio', en Revista de Occidente, julio-agosto 2005.
  (1).- No artigo citado de U. Eco pode explorarse un trasfondo de consecuencias de acollerse a unha ou outra parte desa diversidade.
  ...
  0214-7807, ver <a href="http://fqribadeo.blogspot.com/2006_11_01_archive.html">'Física"http://fqribadeo.blogspot.com/2006_11_01_archive.html" (Física e Química en ribadeo'</a>)e <a href="http://www.enciga.org/boletin/58/Gregorio_Feirasciencia.pdf">CDRibadeo) e "http://www.enciga.org/boletin/58/Gregorio_Feirasciencia.pdf" (CD do XVIII
  ...
  de Enciga (2005)e2005) e na web en formato PDF</a>.PDF.
  Retorno á lista de artigos
  (view changes)
  2:18 am

Tuesday, December 5

 1. page Galiciencia 2017 edited ... Algo nos xornais: La Comarca del Eo, 20171202 {galiciencia 2017 la comarca 20171202.jpg} …
  ...
  Algo nos xornais:
  La Comarca del Eo, 20171202 {galiciencia 2017 la comarca 20171202.jpg}
  A Mariña/El Progreso 20171116 {Galiciencia 2017 Progreso 20171116.jpg}
  A inscrición na camiseta: {Galiciencia 2017 Camiseta.jpg}
  Volta a Galiciencia
  (view changes)
  5:39 am

Sunday, December 3

 1. page Galiciencia 2018 edited ... Galiciencia 2018 está prevista para os días 9 a 11 de maio de 2018, variando a data de celebra…
  ...
  Galiciencia 2018 está prevista para os días 9 a 11 de maio de 2018, variando a data de celebración, como se anuncia na seguinte tarxeta:
  {Galiciencia 2018 0.jpg}
  Volta a Galiciencia
  Nota sobre imaxes: premendo co botón dereito do rato sobre elas, e escollendo abrir nunha nova fiestra, en xeral poderán verse aumentadas de tamaño.
  Esta páxina sobre Feiras de Ciencia en wikispaces foi editada 2 veces. A derradeira modificación ata o momento tivo lugar na data Dec 3, 2017 6:21 am.
  (view changes)
  6:21 am
 2. page Galiciencia 2018 edited {Galiza.png} {España.png} {Unión_Jack.png} Galiciencia 2018 está prevista para os días 9 a …
  {Galiza.png} {España.png} {Unión_Jack.png}
  Galiciencia 2018 está prevista para os días 9 a 11 de maio de 2018, variando a data de celebración, como se anuncia na seguinte tarxeta:
  {Galiciencia 2018 0.jpg}
  Nota sobre imaxes: premendo co botón dereito do rato sobre elas, e escollendo abrir nunha nova fiestra, en xeral poderán verse aumentadas de tamaño.
  Esta páxina sobre Feiras de Ciencia en wikispaces foi editada 2 veces. A derradeira modificación ata o momento tivo lugar na data Dec 3, 2017 6:21 am.

  (view changes)
  6:21 am
 3. 6:20 am

More