A asociación de ENCIGA/ENsinantes de CIencias de GAlicia realiza anualmente entre outras actividades un congreso de profesores (na imaxe, o correspondente ó XVII, en Ribeira), en particular para a difusión da didáctica das ciencias, e nos que se teñen presentado diversas comunicacións relacionadas con Feiras de Ciencia, facendo de caixa amplificadora das experiencias.

Congresos de EnCiGa

Na web de EnCiGa: http://enciga.org/?q=node/180
Algúns detalles de congresos:

Congreso EnCiGa 2004

EnCiGa_Ribeira_díptico_001.jpeg
EnCiGa_Ribeira_díptico_002.jpeg
Neles téñense desenvolto algunhas actividades homologables ou da liña das Feiras de Ciencia. No folleto pódense ver algunhas destas comunicacións ou actividades, e nos Artigos congresos de Enciga poden verse resumes, por ano de exposición.

Congreso EnCiGa 2005

Imaxe do folleto previo ó XVIII congreso:
Enciga_2005_a.jpeg
Enciga_2005_b.jpeg

Congreso EnCiGa 2014

Programa e libro de actas:
http://www.enciga.org/files/2014/programa_XXVII_congreso_de_ENCIGA.pdf
http://enciga.org/files/2014/Libro_Guia_XXVII_Congreso.pdf

Outros

Para ter unha idea máis precisa dos congresos...
Artigos congresos de Enciga
Prensa sobre o congreso de Enciga do ano 2005 (XVIII Ed.)


Nota sobre imaxes: premendo co botón dereito do rato sobre elas, e escollendo abrir nuna nova fiestra, en xeral poderán verse aumentadas de tamaño.
Esta páxina sobre Feiras de Ciencia en wikispaces foi editada 11 veces. A derradeira modificación ata o momento tivo lugar na data Dec 1, 2014 11:16 am.